Foreningen Norlivs vedtægter er fundamentet for vores arbejde. De danner rammen for alt arbejdet, vi udfører for vores medlemmer.

Det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der beslutter eventuelle vedtægtsændringer. Repræsentantskabet har senest vedtaget en række ændringer i vedtægterne på det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. marts 2017. Læs om ændringerne i pressemeddelelsen, der blev udsendt i forbindelse med mødet.

Vores vedtægter indeholder blandt andet bestemmelser om:

  • Foreningen Norlivs formål
  • Medlemmer og valg til repræsentantskabet
  • Repræsentantskabsmøderne
  • Bestyrelsen
  • Direktion, revision, regnskabsår
  • Bonus og almennyttige aktiviteter

Vedtægterne for foreningen kan du læse her. Læs desuden fortolkningsbidraget til vedtægternes §4.5.(f) om hvordan vi definerer konkurrerende virksomhed ift. opstilling til vores repræsentantskab.