Om valg til foreningen Norlivs repræsentantskab

Her kan du bl.a. finde svar på spørgsmål om valg til foreningen Norlivs repræsentantskab, herunder hvem der kan stille op, og hvem der kan stemme.

Hvorfor er der valg til repræsentantskabet?

Fordi vi er en medlemsbaseret forening. Medlemsdemokratiet er fundamentet for vores virke, og det er ca. 330.000 medlemmers engagement, der sikrer en bred forankring af vores virksomhed.

Medlemmerne vælges ind i vores repræsentantskab – foreningens øverste myndighed – hvor de varetager en række centrale opgaver.

Repræsentanterne: 

 • vælger foreningen Norlivs bestyrelse
 • beslutter den overordnede strategi for foreningen Norliv
 • godkender foreningen Norlivs regnskab
 • træffer beslutning om evt. vedtægtsændringer. 

Hvornår og hvor ofte er der valg?

Foreningen er opdelt i fem regioner – med samme geografi som Indenrigsministeriets regioner - og afholder valg hvert andet år.

Valget foregår på skift mellem de to landsdele Østdanmark (regionerne Hovedstaden og Sjælland) og Vestdanmark (regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland). Det betyder, at der er valg i din region hvert fjerde år.

Det næste repræsentantskabsvalg afholdes i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i 2018. Medlemmerne i regionerne Hovedstaden og Sjælland skal stemme i 2020.

Hvem kan stemme ved valget?

Alle medlemmer af foreningen Norliv kan stemme til valget i den region, hvor de bor. Som forsikringkunde i Nordea Liv og Pension med bopæl i Danmark er du automatisk medlem af foreningen Norliv.

Hvordan stemmer jeg til valget?

Hvis du er medlem af foreningen Norliv, modtager du op til valget oplysninger om valget. Her kan du læse mere om, hvordan du stemmer. Du kan afgive din stemme på to måder: 

 • Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside ved hjælp af den kode, der står i dit brev.
 • Du kan benytte en stemmeseddel, der er vedlagt brevet.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab overvåger optællingen.

Hvem kan jeg stemme på?

I valgperioden kan du stemme på de opstillede kandidater fra din region til repræsentantskabet. Inden afstemningen starter, laver foreningen en oversigt over de opstillede kandidater.

Hvordan informerer foreningen Norliv om valget?

Vi henvender os direkte til alle vores stemmeberettigede medlemmer, som modtager en stemmeseddel med posten eller via e-boks. 

Information om repræsentantskabsvalget, kandidaterne og foreningen Norliv finder du her på hjemmesiden. Derudover annoncerer vi valget i medierne.

Hvor mange repræsentanter er der?

Der er 50 repræsentanter på landsplan, som er fordelt efter regionernes størrelse: 

 • Region Hovedstaden: 15 repræsentanter
 • Region Sjælland: 7 repræsentanter
 • Region Syddanmark: 11 repræsentanter
 • Region Midtjylland: 11 repræsentanter
 • Region Nordjylland: 6 repræsentanter

Hvad får repræsentanterne i honorar?

Hvert medlem af repræsentantskabet modtager et årligt honorar på 15.000 kr. samt en mødediæt på 5000 kr. pr. møde. 

Yderligere honorarer: 

 • Medlemmer af valgbestyrelsen 10.000 kr.
 • Bestyrelsesmedlemmer: 75.000 kr.
 • Næstformand: 150.000 kr.
 • Bestyrelsesformand: 225.000 kr. 

Hvem kan stille op til repræsentantskabsvalg i Norliv - Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension?

For at kunne stille op skal du opfylde et af følgende kriterier: 

 • Du bor i den region, hvor du ønsker at stille op, og er forsikringskunde i Nordea Liv og Pension.
 • Du er direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab/organisation, der er forsikringskunde i Nordea Liv & Pension, som beskrevet i §4.5 i vedtægterne.

  Derudover skal du bl.a. opfylde følgende kriterier:
 • Du skal finde mindst 10 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til foreningen Norlivs repræsentantskab – hvis du ikke er genopstiller.
 • Du er ikke ansat i eller er i bestyrelsen i en konkurrerende virksomhed, som nærmere beskrevet i foreningens vedtægter § 4.5 (f).
 • Du er ikke ansat i foreningen Norliv eller Nordea Liv & Pension som beskrevet i foreningens vedtægter § 4.5 (e).

  De øvrige kriterier, du skal opfylde, kan du læse om i foreningens vedtægter §§ 3.1 og 4.5-4.7 og fortolkningsbidraget til foreningens vedtægter § 4.5 (f). Læs vedtægterne her.

Hvad er en stiller?

En stiller er et stemmeberettiget medlem af foreningen Norliv (forsikringskunde i Nordea Liv & Pension) i regionen, der anbefaler, at et andet medlem stiller op til repræsentantskabsvalget.

En stiller kan kun stille for ét andet medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende. Læs mere om krav til medlemskab i foreningen Norlivs

valgregulativ og vedtægter.

Hvad er en valgbestyrelse?

Valgbestyrelsen leder repræsentantskabsvalget i henhold til foreningens vedtægter og valgregulativ. 

Valgbestyrelsen består af tre repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt af repræsentantskabet. Alle medlemmer af valgbestyrelsen er valgt uden for den region, hvor der er valg.

Hvordan foregår valideringen af kandidater?

Når opstillingsfristen er udløbet, sikrer valgbestyrelsen, at alle krav til kandidater og deres stillere er opfyldt. Herefter orienteres kandidaterne, og listen med kandidater til repræsentantskabsvalget offentliggøres.

Hvad er forskellen på aftalenr., policenr. og forsikringsnr. i forbindelse med valg?

Når du er kunde hos Nordea Liv & Pension har du et aftalenummer. Det er det, som er gældende ift. dit medlemskab af foreningen Norliv – og derfor også når du skal stemme, stille op eller lignende.

Man har tidligere kaldt et aftalenummer for et policenummer eller et forsikringsnummer, men i dag bruges betegnelsen aftalenummer.